Potrzebujesz Pomocy Napisz do nas ! lub zadzwoń 669344079 !

Punkt siódmy regulaminu Gnoma, czyli reklamacje.

 
Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady rzeczy
według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.

Reklamowany towar wraz opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia
oraz żądaniem Kupującego, odbierze od Kupującego kurier, po wcześniejszym ustaleniu gdzie i kiedy.

Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą
na wolną od wad albo wadę usunie.
Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Reklamacja Kupującego zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc
od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar
zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

Wszelkich dodatkowyc informacji szukaj w regulaminie sklepu,
lub zadaj pytanie używając formularza kontaktowego.